Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
FINANSIERING

Finansiering

Vi hjälper dig vid upphandling av finansieringstjänster till exempel avbetalningsköp, leasing, rörelselån och fastighetslån, vi är också behjälpliga vid nystarter. Med vårt kontaktnät kan vi hjälpa dig att få kontakt med riskkapitalister.

Vi är behjälpliga vid företagsköp avseende upphandling av finansiering, presentation för finansiärer samt kontaker med riskkapitalister.

Vid överlikviditet är vi behjälpliga med att ta fram offerter mot förvaltare och liknande samt utvärdering och upphandling. Fokus ligger på analys av risk nivåer och grundläggande policy som kan accepteras av styrelse / revisorer och bedömning av resultat utifrån risk / avkastning.

Inom cash management området hjälper vi dig med: behovsanalyser, upphandling, offerering och utvärdering.

 

Ansökningar

CMG har ett utvecklat närverk mot myndigheterna i syfte att hitta företagsstöd samt bistå i ansökningsprocessen.

 

Kapitalanskaffning

CMG bistår företag med anskaffning av både rörelse- samt tillväxtkapital. CMG har genom sitt nätverk goda kontakter med såväl offentliga som privata investerare.

 

Vi hjälper dig som företagare att börja på det första steget i processen. Hur mycket kapital behövs? Varifrån ska kapitalet anskaffas? Många börjar med att gå till exempelvis banken och får beskedet att mer kapital behövs. Vi hjälper företag att redan klarat av processen med riskkapital, statligt, regionalt stöd / finansiering, innan vi går till banken. Med detta förfarande minskar hanläggningstiden för din ansökan och förbättrar möjligheterna till ett positivt besked redan från början.

 

Nystartade företag får också hjälp hos oss. För nystartade företag är en genomgång av kapitalbehov och kontaktskapande med finansiärer mycket viktig då det ofta inte finns etablerade kontakter.

 

Nyheter

2010-04-27

CMG Management AB har slutit ramavtal som affärskonsult med Energimyndigheten

Samarbetspartners

 

ALMI Företagspartner Nord

Luleå Näringsliv AB

Småbolagsknuten